Visuotinės sveikatos dieną – raginimas veikti sveikatos vardan

Visuotinės sveikatos priežiūros dienos išvakarėse Pasaulio sveikatos organizacijos Visuotinės sveikatos priežiūros patarėjų tarybos nariai, tarp kurių ir Vytenis Povilas Andriukaitis, kreipėsi į pasaulio šalių vadovus ragindami įveikti krizę, sukurti darnesnę sveikatos apsaugą ir pasirūpinti kiekvienu žmogumi.

Žr.https://www.youtube.com/watch?v=_Cl02UW2ln8&list=PLc0LmhF6Bj_bhgMrXq2kY9vGd5ZJ0z1ec&index=2

Pasaulio sveikatos organizacijos specialusis pasiuntinys Europos regionui V. P. Andriukaitis teigia: „Mirčių daugėja, sveikatos paslaugų prieinamumas mažėja – nedelskime reikalauti daugiau lėšų ir dėmesio sveikatos priežiūros prieinamumui. Kur mūsų lyderiai kurie tai supranta? Būtina veikti skubiai.” Statistika rodo, kad šiemet per 11 mėnesių laikotarpį jau mirė 3040 žmonių  daugiau palyginti su tuo pačiu  laikotarpiu 2019 metais. V. P. Andriukaičio nuomone, mirčių kreivė išaugo ne tik dėl COVID-19, bet ir dėl sustabdytų planinių paslaugų, sunkesnio patekimo pas gydytojus. Sveikatos priežiūra tapo mažiau prieinama žmonėms. Dėl šių priežasčių Visuotinės sveikatos priežiūros dienos proga dera suvokti, kad neinvestuojant į sveikatos apsaugos įstaigų darbą krizės akivaizdoje ir nedidinant sveikatos paslaugų prieinamumo prarasime dar daugiau gyvybių.

Visuotinė sveikatos priežiūros diena skirta pažymėti Jungtinių Tautų rezoliuciją, kviečiančią visas šalis suteikti savo piliečiams prieinamą ir geros kokybės sveikatos priežiūrą. 2015 m. Niujorke susirinkę 150-ies pasaulio šalių vadovai patvirtino septyniolika Darnaus vystymosi tikslų, kuriais siekiama sukurti geresnę planetos ir visų jos gyventojų ateitį. Trečiajam tikslui (užtikrinti sveiką gyvenseną ir skatinti visų amžiaus grupių gerovę) ir skirta visuotinės sveikatos priežiūros diena, minima nuo 2017 m. Tą dieną primenama, kad kiekvienam žmogui, įskaitant neturtingiausius ir pažeidžiamiausius, turėtų būti prieinama kokybiška sveikatos priežiūra nepatiriant finansinių sunkumų. Tai reiškia, kad kiekvienas žmogus galėtų gauti geros kokybės sveikatos paslaugas, įskaitant ligų prevenciją, diagnostiką, gydymą, priežiūrą ligoninėje, reabilitaciją, paliatyviąją terapiją ir tai nebūtų siejama su gebėjimu sumokėti už paslaugą. Prieš kelerius metus atlikti Pasaulio sveikatos organizacijos tyrimai atskleidė, kad kai kurių  šalių, tarp jų ir Lietuvos, senjorai pirkdami vaistus patiria didžiules išlaidas, kas prisideda prie šių skurdinimo. Visuotinę sveikatos priežiūros dieną skamba raginimas šalims, kad jų sveikatos sistemos būtų stiprios, lygiateisiškos ir nuošalyje nepaliktų nė vieno žmogaus.

P. Andriukaitis teigia, kad Lietuvai, kaip ir visam pasauliui, yra svarbūs visi Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslai. Mūsų valstybei aktualiausi tie, kurie siejami su skurdo panaikinimu, sveikos gyvensenos užtikrinimu, kokybišku, visą gyvenimą trunkančiu mokymu, lyčių lygybe, galimybe naudotis prieinama, patikima, darnia ir pažangia energija; tvarios ir darnios ekonomikos augimu; nelygybės šalyje ir tarp šalių mažinimu; saugiais ir darniais miestais bei gyvenvietėmis; darniu visuomenės vystymusi, kiekvienam suteikta galimybė reikalauti teisingumo ir kurti veiksmingas, atsakingas institucijas.

Europos sveikatos ir tvarios plėtros institutas

Ramunė Sakalauskaitė

86 15 15 375

Menu