Europos sveikatos sąjunga: pasiūlymai ateities kartoms

Europos progresyvių studijų fondas (the Foundation for European Progressive Studies, FEPS) ir Lietuvoje įsikūręs Europos sveikatos ir tvarios plėtros institutas (European Institute of Health and Sustainable development, EIHSD) kartu pradėjo Europos sveikatos sąjungos konceptualizavimo ir su ja susijusios politikos Europos lygmeniu tyrimus bei išleido knygą „Europos sveikatos sąjunga: pasiūlymai ateities kartoms“ (A European Health Union. A blueprint for generation). Leidinys skirtas akademinei bendruomenei bei politikams, besidomintiems Europos integracijos raida bei europinių ir nacionalinių iniciatyvų sveikatos srityje koordinavimo dabartimi bei perspektyvomis. Oficialus leidinio pristatymas ir internetinis seminaras buvo surengtas 2023 m. spalio 19 d.

Pasidėjus pasaulinei sveikatos krizei, Europos piliečiai gali suabejoti oficialaus bendradarbiavimo Europoje sveikatos politikos srityje pažangos stoka. Iš tiesų, nei dėl bendrų reformuotos Europos sveikatos politikos tikslų ir uždavinių, nei dėl veiksmų ir priemonių dar nėra susitarta, o nuomonės dėl Europos sveikatos sąjungos ateities toli gražu nėra vieningos.

Vytenio Povilo Andriukaičio ir Gedimino Černiausko redaguotoje knygoje gilinamasi į sveikatos politikos sąsajas su kitomis Europos politikos sritimis, nagrinėjami galimi instituciniai ir sutartiniai pokyčiai, atskleidžiami skubiausi integraciniai ir socialinės srities pokyčių žingsniai kuriant Europos sveikatos sąjungą.

Žinomų Europos ekspertų parengtame leidinyje pirmiausia tyrinėjamos Europos sveikatos sąjungos koncepcijos ištakos ir teisinis pagrindas, apžvelgiami ir vertinami jau priimti pažangūs sprendimai stiprinantys santykius tarp Europos Sąjungos šalių narių, bei atsižvelgiama į tvirtą piliečių paramą investicijoms į sveikatą Europos lygmeniu. Kadangi suprantama, kad kelias į Europos sveikatos sąjungos sukūrimą bus sudėtingas, autoriai aptaria perspektyviausius bendradarbiavimo kelius Europos piliečių sveikatos ir gerovės labui.

Knygos autoriai: Issam Alsamara, Vytenis Andriukaitis, Richard Bergstrom, Helmut Brand, Gediminas Černiauskas, Thibaud Deruelle, Corinne Hinlopen, Ilona Kickbusch, Mihály Kökény, Dominique Polton, Maurizio Scarpa, Markus Schneider, Annette Schrauwen ir Birutė Tumienė.

Tiesioginė nuoroda į leidinį: https://feps-europe.eu/wp-content/uploads/2023/09/Book_A-European-Health-Union-2.pdf

Vytenio Andriukaičio prezentacija: pranešimo skaidrės (VPA_20231019) ir pranešimo tekstas (VPA_20231019_Presentation).

Vytenio Andriukaičio pasisakymas PES kongrese Málagoje, 2023 m. lapkričio 10-11 d.

Menu