COVID-19. Praėjo 30 savaičių 2021 metais. Kokia situacija su perteklinėmis mirtimis Lietuvoje?

Konsoliduotas (suminis) perteklinių mirčių skaičius, toliau didėja. Kalbėti, jog pandemija Lietuvoje suvaldyta, galima bus tik tada, kai Lietuvoje bent 4 savaites savaitinis mirtingumas bus mažesnis nei atitinkamą iki pandeminį laikotarpį.
2021 metų vasaros antroje pusėje pradėjęs didėti susirgimų nuo COVID-19 skaičius parodo, kad jau dabar yra būtina rengtis tikėtinam stipriam rudeniniam pandemijos atsinaujinimui, kad „bėdos ir vėl mūsų neužkluptų netikėtai“. Jau laikas nustoti galvoti tik apie COVID-19 ir pradėti intensyviau rūpintis kitomis su perteklinių mirčių gausa susijusiomis problemomis.

Plačiau žiūr.

Menu