Briuselyje vyko diskusija, kaip ES gali pagerinti europiečių sveikatą

2023-03-29.

Kovo 30 d., Briuselyje vykusioje konferencijoje Europos sveikatos žinovai ir akademikai aptarė Europos Sąjungos indėlį į sveikatos politikos formavimą bei aptarė pasiūlymus dėl Europos sveikatos sąjungos. Pagal dabar galiojančias sutartis sveikatos apsauga palikta ES šalių narių kompetencijai. COVID-19 parodė, kad sutelktos Europos Sąjungos (toliau – ES) pastangos padėjo geriau suvaldyti pandemiją, o 2020 m. į politinį žodyną įvestas Europos sveikatos sąjungos terminas iki šiol neturi turinio.

Kadenciją baigęs ES sveikatos komisaras, manifesto „Už Europos sveikatos sąjungą“, kuriuo kviečiama sveikatos apsaugą padaryti viena iš ES bendradarbiavimo ašių, bendraautoris Vytenis Povilas Andriukaitis nagrinėjo priežastis, dėl kurių Europos projektas, pradėtas kaip Europos anglių ir plieno bendrija, virto Europos Sąjunga, o dabartiniu metu sprendžia vis daugiau sveikatos klausimų.

Konferencijos dalyviai išsamiai nagrinėjo perspektyviausias bendradarbiavimo Europos sveikatos politikos kryptis. Markus Schneider (Vokietija) aptarė Europos, kuri ES formavimosi metu garsėjo savo pramone, transformaciją į paslaugų kūrimu grindžiamą bendriją, Thibaud Deruelle (Prancūzija) – infekcinių ligų valdymą, Dominique Polton (Prancūzija) – sveikatos paslaugų prieinamumo užtikrinimą visiems europiečiams, Birutė Tumienė (Lietuva) – Europos mastu organizuotą pagalbą ligoniams, sergantiems retomis ligomis, Annette Schrauwen ir Corinne Hinlopen (Olandija) – Europos vaidmenį derinant laisvą asmenų judėjimą, sveikatos specialistų rengimą ir įdarbinimą, Richard Bergstrom (Švedija) – mokslinių tyrimų svarbą ir sveikatos technologijų kūrimą, Gediminas Černiauskas (Lietuva, Europos sveikatos ir tvarios plėtros institutas) – Europos sveikatos sąjungos kūrimui reikalingus išteklius bei galimų pokyčių terminus.

Konferencijos pranešimų pagrindu bus parengta knyga anglų kalba, kurią ketinama išleisti rudenį. Leidinys, tarp kurio  bendraautorių yra trys lietuviai, turėtų sudominti politikus ir reformos sveikatos srityje laukiančią europiečių visuomenę.

Dvi dienas Briuselyje vyksiančią konferenciją rengė Europos sveikatos ir tvarios plėtros institutas drauge su Europos progresyvių studijų fondu (the Foundation for European Progressive Studies (FEPS).

Menu